Bæredygtighed

 

Neopixels® har en fremragende økobalance. Ved fremstillingen af Neopixels® spares der i produktets livscyklus 330 gange så meget energi, som det kræves for at fremstille materialet. Dermed har Neopixels® en meget høj øko-effektivitet.

 

Ved en analyse af øko-effektiviteten undersøges der produkter og processer ud fra økonomiske og økologiske aspekter. Sammenlignet med alternative produkter giver Neopixels® mange økonomiske fordele med en lavere miljøbelastning. Samtidig er den 20% højere energieffektivitet med til at give et vigtigt bidrag til imødegåelse af klimaændringer.

 

 

 

 

Genbrug

Neopixels® til hulmursisolering kan genbruges 100% uden et højt energiforbrug.

 

 

 

 

Sundhed

Neopixels® systemet er ikke sundhedsfarligt for mennesker eller dyr og det er ikke kræftfremkaldende.

 © Copyright 2016 Neopixels • Alle rettigheder forbeholdes. Intet indhold på dette site må overtages på nogen som helst måde, helt eller delvist, uden forudgående udtrykkelig tilladelse fra Neopixels. Neopixels og Neofixx er registrerede mærkenavne tilhørende Neopixels Insulation bv. Neopor og BASF er registrerede mærkenavne for BASF's afdelinger eller tilknyttede virksomheder. Alle mærker tilhører de respektive indehavere.


| Cookie- og privatlivspolitik
Top