Neopixels® - 25 års garanti på isoleringsværdi

Neopixels® er det mest testede materiale til hulmursisolering i Europa. Alle testresultater giver Neopixels® den højeste isoleringsværdi, og hvis det udføres efter Neopixels® patenterede system garanteres værdien i 25 år. I Tyskland har Neopixels® som det eneste hulmurssystem fået en almen godkendelse fra byggetilsynets DIBt (Deutsches Institut für Bautechniek).

Neopixels® hulmursisolering anvendes primært til ældre bygninger, hvor der er stor varmeeffekt og dermed besparelser at hente. 

Neopixels® - lav lambdaværdi

Neopixels® systemet har en meget lav lambdaværdi på 0,033 W/mK. En lav lambdaværdi står for høj isoleringevne, og Neopixels® isolerer derfor mindst 20% bedre end traditionelle isoleringsmaterialer. Det giver besparelser på energiregningen.

Fordele ved at hulmursisolere med Neopixels®

 • 20 % bedre isoleringsevne
 • 25 års garanti på isoleringsværdi
 • Markante energibesparelser
 • CO2 neutral løsning efter 2-3 måneder
 • Behagelig og ens temperaturfordeling
 • Undgår fugt - diffusionsåbent system
 • Formstabil - isolering synker ikke sammen 
 • Brand- og flammehæmmende (brandklasse E)
 • Lang levetid
 • Lyddæmpende
 • Hulmuren tømmes for eksisterende granulat

  Ved en hulmursisolering fyldes hulrummet mellem den udvendige og den indvendige mur med isolerende materiale.

 

 En hulmur er en dobbelt mur med rum mellem den indvendige og den udvendige mur. De to mure er forbundet med hinanden ved hjælp af tværafstivninger.

Oplev et behageligt indeklima med Neopixels®

En komfortabel bolig med et godt indeklima - det er Neopixels® Inside-følelsen. Hvis du får huset isoleret med Neopixels, kommer denne følelse automatisk, og du kan profitere af at have anskaffet det bedste produkt i sin klasse.
 

Mere komfort

Adskillige test har vist, at den indvendige mur er nogle grader varmere, efter at hulmuren er blevet isoleret med Neopixels®. Udover en energibesparelse fås også en meget behageligere temperatur i rummet, og temperaturen er faldet mindre i løbet af natten.

  

Temperaturforløb i en mur med hulrum før isolering (venstre) og efter isolering (højre).

Bevidst valg - bæredygtighed

Neopixels® har udviklet mærkatet ´Bevidst Valg´ for at kunne synliggøre, at løsningen er bæredygtig. 

En anden grund til mærkatet er at stimulere innovation og optimering hos producenterne, så der tilbydes bedre produkter på markedet. Neopixels® vælger sine produkter og løsninger ud fra at de skal være bæredygtige. Det sker ved hjælp af omfattende test både hos os og eksterne myndigheder. Kun de bedste produkter, som opfylder kriterierne, bliver forsynet med mærkatet.© Copyright 2016 Neopixels • Alle rettigheder forbeholdes. Intet indhold på dette site må overtages på nogen som helst måde, helt eller delvist, uden forudgående udtrykkelig tilladelse fra Neopixels. Neopixels og Neofixx er registrerede mærkenavne tilhørende Neopixels Insulation bv. Neopor og BASF er registrerede mærkenavne for BASF's afdelinger eller tilknyttede virksomheder. Alle mærker tilhører de respektive indehavere.


| Cookie- og privatlivspolitik
Top