Krybekælderisolering og etageisolering

Krybekælderisolering og etageisolering anvendes i u-isolerede krybekældre samt i etagebyggeri med betondæk

I krybekældre kan isoleringen lægges ud direkte på vand. Det giver helt nye muligheder for isolering. I etagedæk kan isoleringen udover at forbedre isoleringen også forbedre støjgener.

Krybekælderisolering er en banebrydende løsning i topklasse, som består af store grå Neopor® perler af ekspanderet polystyren (EPS) og er produceret af et særligt Neopor® materiale bestående af coatede perler. 

 

 

 © Copyright 2016 Neopixels • Alle rettigheder forbeholdes. Intet indhold på dette site må overtages på nogen som helst måde, helt eller delvist, uden forudgående udtrykkelig tilladelse fra Neopixels. Neopixels og Neofixx er registrerede mærkenavne tilhørende Neopixels Insulation bv. Neopor og BASF er registrerede mærkenavne for BASF's afdelinger eller tilknyttede virksomheder. Alle mærker tilhører de respektive indehavere.


| Cookie- og privatlivspolitik
Top