Krybekælder

Fordele ved at isolere krybekældre med Neopor®:

 • Husets levetid forlænges
 • Boligens luftfugtighed nedbringes og forbedrer beboernes livskvalitet
 • Markant energibesparelse
 • Kan udlægges direkte på vand
 • Forebyggelse af råd på bjælker og gulve
 • Reducering af skimmeldannelse
 • Forebyggelse af betonrust og korrosion på ledninger
 • Homogen temperaturfordeling i boligen
 • Fugtfri isolering (vandbestandigt – perlen består af en lukket celle)
 • Brand- og flammehæmmende (brandklasse E)
 • Miljøvenlig

Isolering af krybekælder

Isolering af krybekælder med Neopor® perler udføres af en isolatør, som først undersøger og vurderer krybekælderen mht egnethed. Ved igangsætning indsprøjtes Neopor® perler i krybekælderen.

Desto større lag af Neopor® perler, som anbringes på bunden af krybekælderen desto større Rbf værdi (resistance basement floor). Rbf-værdien er varmeledningsmodstanden af krybekælderens gulv og en eventuel isoleringspakke på krybekældergulvet. Denne værdi er med-bestemmende for varmetabet via gulvet i stueetagen over krybekælderen (se dokumentation)

Lugt gener kan forkomme den første tid efter indblæsning, som ved andre polymer plast materialer. 

Test af neopor perlens funktion som kælderisolering

I en test foretaget over ca. 3 måneder, hvor samme mængde vand blev tilsat 2 glas, og det ene glas desuden tilsat  krybekælderisolering, kunne man efter 3 måneder se, at vandet i glasset uden krybekælderisolering var fordampet. Overført til en krybekælder, ville dampen være trukket op i bjælkelaget. Glasset med vand og krybekælderisolering stod næsten intakt.

Krybekælderisolering minimerer fugtoptrængning i bjælkelaget og reducerer herved risikoen for dannelse af skimmelsvamp. 

Tekniske egenskaber af krybekælder med Neopor perler© Copyright 2016 Neopixels • Alle rettigheder forbeholdes. Intet indhold på dette site må overtages på nogen som helst måde, helt eller delvist, uden forudgående udtrykkelig tilladelse fra Neopixels. Neopixels og Neofixx er registrerede mærkenavne tilhørende Neopixels Insulation bv. Neopor og BASF er registrerede mærkenavne for BASF's afdelinger eller tilknyttede virksomheder. Alle mærker tilhører de respektive indehavere.


| Cookie- og privatlivspolitik
Top